Tuesday, July 21, 2015

Umuulan ng Libro - Mga Gustong Mabasa/Masulat

Bahagi pa rin ito ng Umuulan ng Libro blogtour. At ngayon pag-usapan natin yung mga gusto kong mabasa o masulat na kuwentong pambata. Sinubukan ko na dating magsulat ng kwentong pambata, sobrang hirap! Pero maganda pa ring mangarap na makapagsulat ako ng kuwentong pambata. Ituring mo na rin itong project listing. Game!

1. Librong pambata tungkol sa paghahalaman. Parang crop production guide for children para i-promote ang pagsasaka sa kabataan.

2. Kuwento tungkol sa trabaho ng agriculturists para naman mabigyan sila ng pagkilala o pagpapakilala sa chikiting. Dahil baka 1 sa isang daang mga bata ang magsasabing "gusto kong maging agriculturist paglaki ko".

3. Adaptasyon/Retelling ng Alamat ng Lake Tikub at Paanong Naging Tiaong ang Bayan ng Tiaong. Hindi na alam ng mga bata sa amin ang mga kuwentong bayan na ito.


Yan lang! Nawa ay magawa ko ito sa hinaharap. Kasihan nawa ako at ang aking bagong sumisibol na panulat. Sana ay sa susunod nating pagbuklat ng aklat pambata ay mas makulay na ang tingin natin dito.

Salamat sa pagbisita!
Post a Comment